Wandeling Edam, Seedijckroute

De wandeling Edam (Seedijckroute of zeedijkroute). De wandeling Edam of Seedijckroute gaat door Edam en langs de IJsselmeerdijk. De wandeling Edam is 8.5 kilometer lang afhankelijk van de kilometers die ja maakt binnen Edam.

Edam is een prachtig en historisch stadje aan de oevers van het IJsselmeer. Het heeft een historie om jaloers op te zijn die al begint rond 1200. De wandelroute Edam is dan ook meer een dagje uit dan een wandeling. Verderop adviseer ik dan ook eerst de wandeling seedijckroute of zeedijkroute langs de dijk en het achterland te maken en dan pas de stad in te gaan. Daar kun je dan nog uren rondstruinen en genieten van de uitstekende horeca.

wandeling edam seedijckroute

! De wandeling Edam kan als route langs de dijk (de seedijckroute) niet gelopen worden tussen 15-03 en 15-06 ivm het broedseizoen

Wandeling Edam

Voor meer informatie over de wandeling Edam of Seedijckroute verwijs ik graag naar dit artikel  “wandelroute Edam”  waar u naast een paar kaartjes ook nog extra informatie vind over de inhoudelijke wandeling edam.

Edam in het kort
Edam ontstond bij een dam aan de IJe of E die in de Zuiderzee uitmondde. Omstreeks 1230 werden de zeegaten van de Zuiderzee afgedamd. Bij de dam moesten de goederen worden overgeladen en kon tol worden geheven. Zo kon Edam tot een handelsplaats uitgroeien. Scheepsbouw, haringvisserij en kaashandel brachten Edam tot grote bloei.

Dit artikel is vooral bedoeld om een fotografisch beeld te scheppen van de wandeling Edam of seedijckroute.

01 edam

07 edam ijsselmeer

03 edam

08 edam ijsselmeerdijk

09 edam ijsselmeerdijk

04 edam

10 edam waterland

11 edam waterland

12 edam waterland

13 edam kerk 15e eeuw

16 edam kleine kerk

18 edam dam

19 edam dam

20 edam dam

21 edam museum

22 edam dam

23 edam kaas

05 edam

Kaasmarkt
Na de toekenning van het recht op een kaaswaag is er in Edam tot 1922 een commerciële kaasmarkt geweest waar de boeren uit de omtrek hun kaas kwamen verhandelen. De Edammer kaas werd naar de markt vervoerd met kleine bootjes. Na het lossen op een speciale loswal werd de kaas door kaasdragers naar de markt gebracht. Daar werd de kaas te koop aangeboden aan handelaren. Na eerst te zijn gekeurd werd door middel van loven en bieden, het ‘handjeklap’, de kiloprijs van de kaas vastgesteld. Vervolgens werden de kazen weer op een berrie geladen en naar de waag gebracht waar het gewicht werd vastgesteld. De kaas werd ten slotte met paard en kaasbrik naar het kaaspakhuis vervoerd om daar nog enige tijd te ‘rijpen’. De kaasmarkt werd in 1989 weer nieuw leven ingeblazen. In de zomer (juli en augustus) wordt elke woensdag tussen 10.30 en 12.30 een toeristische versie van de kaasmarkt gehouden.

Fort bij Edam

VVV Edam