Wandelen in Nederland

Wandelen in Nederland.
Wandelen in Nederland is meer een bron van inspiratie dan een uitgebreide routegids. Wandelen kun je op heel veel plekken maar je moet weten waar je moet starten. Daar probeer ik een licht over te laten schijnen.
Ik noem vooral startplekken en geef aan waar je uitgezette wandelingen kunt lopen. Ik zet alleen op mijn website waar ik zelf geweest ben en geef mijn mening.Wandelen en wandelgebieden in Nederland

Noord Holland

Texel

Utrecht

Overijssel

Friesland

Rivierengebied

wandelen
Prachtige uitgezette wandeling rondom de Ankeveense plassen (Utrecht)

Wandelen is te voet gaan voor het plezier of de sport. Dat kan op meerdere manieren gebeuren. Van een wandelingetje in het park of bos, tot meerdaagse tochten met een rugzak, waarbij grote afstanden worden afgelegd en wordt gekampeerd. Bij wandelen wordt vaak gebruikgemaakt van routebeschrijvingen en gemarkeerde wandelpaden.

Meerdaagse wandelingen door ruig terrein worden wel trektochten genoemd of hiking. Deze laatste term is over komen waaien vanuit de Verenigde Staten.

Wandelen (te voet gaan) was tot in de negentiende eeuw hét belangrijkste middel om je te verplaatsen. Eind negentiende begin twintigste eeuw kwam er aandacht voor het gezondheids- en recreatieve aspect. Daarbij speelden de wandelverslagen van Jacobus Craandijk (1834-1912) een belangrijke rol.

In 1909 organiseerde de KNBLO-NL de eerste wandelmarsen of wandelvierdaagsen. Met de ingebruikneming in 1914 van de ANWB Bondswandelweg Amsterdam-Arnhem volgde het eerste recreatieve wandelpad. Na een periode van teruglopende interesse in de jaren vijftig en zestig kwam er begin jaren tachtig hernieuwde wandelbelangstelling. Het Nivon zette nieuwe wandelroutes uit. Het Pieterpad van 1983 bracht een nieuwe generatie op de been.

Met het wandelroutenetwerk Oirschot van 2004 werd een nieuwe generatie wandelmogelijkheden geïntroduceerd. De wandelaar kan via een bewegwijzerd knooppuntensysteem een route naar eigen voorkeur samenstellen. Vandaag trekken velen de wandelschoenen aan om alleen of met anderen de buitenlucht in te gaan, maar er zijn ook veel liefhebbers van georganiseerde tochten met grote aantallen deelnemers.

Mijn andere websites
Het Oude Gesticht
Tuinplantenindex