veerpont waalwijk drongelen

De veerpont Waalwijk Drongelen kruist de Bergse Maas in het prachtige fietsgebied rivierenland. Tags: Pont, pontje, veerdienst, voetveer. In dit artikel informatie over veerdienst  / pont / veerpont waalwijk drongelen. Met knooppunten, fietsknooppunten bij de pont / veerpont, LF route, nabijgelegen fietsknooppunten en andere belangrijke knooppunten

Kenmerken:
Veerpont Waalwijk Drongelen
Kruist de: Bergse Maas
Soort pont: Autoveer + overig verkeer
Type veerpont: Kabelveerpont
Naam Veerpont: Bergsche Maas 12

Veerpont Waalwijk Drongelen NB-13

veerpont waalwijk drongelen

Dienstregeling:
hele jaar van maandag tot donderdag van 06:00 – 24:00 uur hele jaar van vrijdag tot zondag van 06:00 – 01:00 uur
De volledige en up-to-date dienstregeling is te vinden op onderstaande website:
Website: www.bergschemaasveren.nl

Hieronder een kaartje met de belangrijkste fietsknooppunten in de buurt van de veerpont waalwijk drongelen. Ook het Capelse veer staat er op. Zie verder onderstaand kaartje.

DussenCapelle-WaalwijkDrongelen
De belangrijkste fietsknooppunten in de buurt.
A=Veerpont Dussen  SprangCapelle (Capelse veer)
B=Veerpont Drongelen Waalwijk (Drongelense veer)

Hieronder een fotografische impressie van de omgeving van het pontje Drongelen Waalwijk en natuurlijk van het veerpontje zelf. Een klassieke kabelveerpont voor auto’s, fietsen en voetgangers.

veerpont_drongelen_waalwijk 01
veerpont_drongelen_waalwijk 02
veerpont_drongelen_waalwijk 03
veerpont_drongelen_waalwijk 12
veerpont_drongelen_waalwijk 11
veerpont_drongelen_waalwijk 08
veerpont_drongelen_waalwijk 04
veerpont_drongelen_waalwijk 10
veerpont_drongelen_waalwijk 09
veerpont_drongelen_waalwijk 06

Drongelen:
Drongelen (ca. 400 inwoners) Het dorp Drongelen is gelegen aan de Bergsche Maas. Tussen Drongelen en Waalwijk (gelegen aan de andere kant van de Bergsche Maas) vaart een pontje, waar gratis gebruik van gemaakt kan worden. In de Tweede Wereldoorlog is Drongelen grotendeels verwoest. Daarom vindt u hier over het algemeen een wat nieuwere woningbouw. Vanuit Drongelen kunt u prachtige fietstochten maken door het Aalburgse landschap. Vanaf 1814 behoorde Drongelen tot de gemeente Drongelen, Haagoort, Gansoijen en Doeveren. Door de aanleg van de Bergsche Maas, een werk dat in 1904 was voltooid, werd Doeveren afgesneden van de rest van de gemeente en verdwenen Gansoijen en Hagoort van de kaart. Niettemin werden Drongelen en Doeveren in 1923 beide bij de gemeente Eethen gevoegd. Pas in 1973, toen Doeveren bij Heusden werd gevoegd, kwam er een einde aan deze situatie en werd de Bergsche Maas ook de gemeentegrens.
Reeds in de Middeleeuwen stond er een kerk in Drongelen. Deze werd in 1509 bij een dijkdoorbraak verwoest. Hierbij ontstond een wiel en de volksoverlevering wil dat bij lage waterstand de torenspits te zien zou zijn en men de klok kon horen luiden. Drongelen had nu echter geen kerk meer en de Reformatie veranderde daar niets aan. Men kerkte voortaan in Eethen.
Bij de invasie van de Fransen in 1672 was het een zekere Jan Boll, die paarden aan het Franse leger leverde. Hoewel het lang duurde voordat de Fransen tot betaling overgingen, kreeg Jan Boll het verschuldigde geld en liet daar in 1700 een kerk van bouwen. Aan de buitenkant bevond zich een gedenksteen met het familiewapen van Boll. In de Tweede Wereldoorlog zijn in Drongelen vrijwel alle huizen verwoest. Door de ligging van Drongelen aan de Bergsche Maas, in 1944 de frontlinie, kwam het dorp onder vuur te liggen van Geallieerd geschut. Ook de kerk werd toen verwoest.
De bewoners van Drongelen moesten hun toevlucht nemen tot een houten noodkerk, welke in 1946 door Zweedse geloofsgenoten was geschonken. In 1951 kwam een nieuwe, bakstenen kerkgebouw gereed. Architect was C.W. Schaling. De noodkerk verhuisde naar Amstelveen. Op de kerktoren van het dorp woonde vanaf 1964 tot in de jaren 90 een familie ooievaars. Het orgel stamt uit 1987 en werd vervaardigd door de firma Pels & Van Leeuwen te ‘s-Hertogenbosch.

Drongelen/Gemeente Aalburg

Waalwijk:
Waalwijk is een stad in en hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Waalwijk. Waalwijk is gelegen in de Langstraat aan de Bergsche Maas bij kilometerraai 236. Waalwijk ligt tussen Kaatsheuvel en Drunen. Dichtstbijzijnde grote plaats is Tilburg. Nabijgelegen kernen zijn Kaatsheuvel, Drongelen.
Waalwijk werd in de 12e eeuw voor het eerst vermeld in schriftelijke bronnen, en wel als Walwic. Omstreeks deze tijd begon men vanuit een oost-west verlopende zandrug, de feitelijke kern van de Langstraat, het ten noorden ervan gelegen gebied te ontginnen, en wel volgens het slagensysteem. Dit gebied was een moerassig veengebied. Men begon met het steken van turf, en deze werd via turfvaarten naar haventjes vervoerd, van waar ze naar Dordrecht en andere plaatsen in Holland werd gebracht.
Daar de Langstraat in het grensgebied van Holland en Brabant lag, gaf dit nogal eens aanleiding tot conflicten. Grenzen wisselden regelmatig. Waalwijk was oorspronkelijk een dorp langs de weg van Geertruidenberg naar ‘s-Hertogenbosch en lag op het grondgebied van Holland. In 1232 werd de plaats verkocht aan Brabant. De buurdorpen Besoyen en Baardwijk bleven Hollands. In het jaar 1303 kreeg Waalwijk stadsrechten. De stad werd echter nooit versterkt en reeds in 1304 door de Hollanders gebrandschat. De plaats zou nooit stedelijke allures krijgen.
Begin 13e eeuw werd een kerk gebouwd, op de plaats waar nu de Hervormde kerk staat. Bij de “Paelscheijding” van 26 oktober 1326 werd de grens tussen Holland (Besoijen) en Brabant (Waalwijk) naar het oosten verlegd. Daardoor zou de grens dwars door de kerk gaan. Ook in de verdere jaren werd de grens op vreedzame wijze vastgelegd. Vooral in het jaar 1388 kan daarbij worden genoemd. Waalwijk en het ten noorden daarvan gelegen Gansoijen waren Brabants en behoorden tot het Kwartier van Oisterwijk van de Meierij van ‘s-Hertogenbosch, maar het ten oosten daarvan gelegen Baardwijk, en de onmiddellijk ten westen van Waalwijk gelegen dorpen als Besoyen, Sprang, Capelle en Waspik hoorden bij Holland, en wel bij het in Dordrecht zetelende Baljuwschap Zuid-Holland.
De Sint-Elisabethsvloed van 1421 richtte ten noorden van Waalwijk grote schade aan. Vanzelfsprekend bracht ook de Tachtigjarige Oorlog, in het grensgebied van Holland en Brabant, veel onzekerheid. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de kerk beschadigd en tijdens het Twaalfjarig Bestand werd alleen het deel dat in Waalwijk stond hersteld. In Besoijen verrees in dezelfde periode een nieuwe, heden nog bestaande, protestantse kerk. Nadat Hugo de Groot in 1621 uit Slot Loevestein ontsnapte, verbleef hij nog enige tijd in Waalwijk. De omringende Hollandse dorpen werden begin 17e eeuw Protestants, maar in 1648 kwam ook de Meierij van ‘s-Hertogenbosch, waaronder Waalwijk, bij de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Gemeente Waalwijk